OCAMP?摺咗佢啦好嘛?

話咁快又到左一年一度搞OCAMP嘅日子。雖然OCAMP出事上新聞係必然嘅事,只係估唔到今年係招生階段就成事。為左搶人入暗O(私下搞唔係學生會搞果隻,好似係)而打交,估唔到係讀書讀得吓,上到大學嘅所謂精英份子所做嘅事。OCAMP本意應該係方向 … [繼續閱讀]

炒機與炒樓同樣可惡?

最近網上炒賣IPHONE6的事鬧得熱哄哄,交流最新的賣機價格固然是其中一個話題,而另一個同樣引起許多網民爭議的就是炒IPHONE6的人跟炒高香港樓價的人一樣可惡。有人說因為一眾炒家大舉收機而令到供應緊張及價格上升,一眾想購買自用的用家要不就 … [繼續閱讀]

中國人一點都不簡單

中國不論在任何時候都會是世界的焦點。論經濟,現在很多歐美國家都要靠跟中國的貿易來賺錢;論人力,現在的中國仍然是工廠的集中地;論品格就更難得了,全世界都會對中國有同一個印象:差。 要做到世上絕大部份的人一聽到你來自某個地方就會反感是一點都不容 … [繼續閱讀]

學生罷課,何罪之有?

香港的教學制度讓眾學生免費讀書直到中六,然後再依個人能力而上大學、大專、副學士等等,當中亦有基金資助或暫借學費給同學們。而外國有些國家更會一直讓學生免費讀到大學。為何各地政府要大花金錢讓國民讀書?增長知識固然重要,但培養個人獨立思考能力也是 … [繼續閱讀]