YouTube黃標事件,代理人可趁機滲透市場

我延續上篇《中國代理人反攻戰—進軍YouTube之路》嘅文章,再繼續我地探討「香港Youtuber」,依家大家都不停講「黃色Youtuber」,但我會想知道,包括文宣手足,同發起嘅人,有幾多係真係做Youtuber出身,或真係理解YouTu … [繼續閱讀]

請民國死忠面對事實 – 勿為反獨而容共通匪

其實有關韓國瑜訪華,自己又好,定其他人都好,都寫過好多文章,但都係有啲人,因為立場同利益,而刻意去踩低成個路線,但又言而無物,所以今次係反駁又好,定回應又好,無乜所謂,我今次就去搞清個事實同總結以前一啲文章,去講下一啲近排因為韓國瑜產生嘅風 … [繼續閱讀]

神秘學從不神秘

有留意時事政治的朋友也會時有聽聞什麼「背後的計劃」,「兩國之間的世仇」。偶爾就總會有一兩位朋友滔滔不絕講出什麼「陰謀背後」,或是某國的醜陋。整個討論由簡單的衝突分析也漸轉成一錘定音,鮮有精闢見解,問到細節位,他們總會引用某網上電台的主持人話 … [繼續閱讀]